Документација

 Одлука о изменама Одлуке о одређивању зона за обрачун пореза на имовину и просечној цени квадратног метра одговарајућих непокретности по зонама на територији града Пожаревца за 2019

 Одлука о изменама Одлуке о одређивању зона за обрачун пореза на имовину и просечној цени квадратног метра одговарајућих непокретности по зонама на територији града Пожаревца за 2018

 Oдлука о изменама Одлуке о локалним комуналним таксама

pdf Одлука о изменама Одлуке о одређивању зона за обрачун пореза на имовину и просечној цени квадратног метра одговарајућих непокретности по зонама на територији града Пожаревца за 2017

pdf Одлука о изменама Одлуке о одређивању зона за обрачун пореза на имовину и просечној цени квадратног метра одговарајућих непокретности по зонама на територији града Пожаревца за 2016

zip Одлука о обавези подношења пореских пријава за утврђивање пореза на имовину непокретности

pdf Одлука о изменама Одлуке о одређивању зона за обрачун пореза на имовину и просечној цени квадратног метра одговарајућих непокретности по зонама на територији града Пожаревца

Одлука о изменама Одлуке о одређивању зона за обрачун пореза на имовину и просечној цени квадратног метра одговарајућих непокретности по зонама на територији града Пожаревца

 Одлука о одређивању зона за обрачун пореза на имовину

 Одлука о утврђивању висине стопе пореза на имовину и стопе амортизације на територији града Пожаревца

Download Пореска пријава за утврђивање локалне комуналне таксе

Download Захтев за издавање потврде – легализација

Download Захтев за издавање уверења –  правна лица

Download Захтев за издавање уверења –  физичка лица

Download Пореска пријава за утврђивање пореза на имовину правних лица

Download Пореска пријава за утврђивање пореза на имовину физичких лица

Download Прилог-1 уз Образац ППИ-1

Download Подприлог уз Прилог-1

Download Прилог-2 уз Образац ППИ-1

pdf Пореска пријава ППИ – 1 за правна лица важности до 31. децембра 2013.