Документација

Download ППИ-1 Пореска пријава на  имовину за правних лица

DownloadППИ-2 Пореска пријава на имовину физичких лица 2021

Download Пријава за утврђивање локалне комуналне таксе

Download Захтев за прекњижење или повраћај

Download Захтев за одлаганје плаћања дугованог пореза

Download Захтев за усаглашавање стања

Download Захтеви и уверења

Одлука о измени Oдлуке o одређивању зона за обрачун пореза на имовину и просечној цени квадратног метра одговарајућих непокретности по зонама на територији Града Пожаревца за 2023. годину

Одлука о измени Oдлуке o одређивању зона за обрачун пореза на имовину и просечној цени квадратног метра одговарајућих непокретности по зонама на територији Града Пожаревца за 2022. годину

Одлука о измени Oдлуке o одређивању зона за обрачун пореза на имовину и просечној цени квадратног метра одговарајућих непокретности по зонама на територији Града Пожаревца за 2021. годину

Одлука о одређивању зона за обрачун пореза на имовину и просечној цени квадратног метра одговарајућих непокретности по зонама на територији Града Пожаревца за 2020. годину

 Одлука о изменама Одлуке о одређивању зона за обрачун пореза на имовину и просечној цени квадратног метра одговарајућих непокретности по зонама на територији града Пожаревца за 2019

 Одлука о изменама Одлуке о одређивању зона за обрачун пореза на имовину и просечној цени квадратног метра одговарајућих непокретности по зонама на територији града Пожаревца за 2018

 Oдлука о изменама Одлуке о локалним комуналним таксама

pdf Одлука о изменама Одлуке о одређивању зона за обрачун пореза на имовину и просечној цени квадратног метра одговарајућих непокретности по зонама на територији града Пожаревца за 2017

pdf Одлука о изменама Одлуке о одређивању зона за обрачун пореза на имовину и просечној цени квадратног метра одговарајућих непокретности по зонама на територији града Пожаревца за 2016

zip Одлука о обавези подношења пореских пријава за утврђивање пореза на имовину непокретности

pdf Одлука о изменама Одлуке о одређивању зона за обрачун пореза на имовину и просечној цени квадратног метра одговарајућих непокретности по зонама на територији града Пожаревца

Одлука о изменама Одлуке о одређивању зона за обрачун пореза на имовину и просечној цени квадратног метра одговарајућих непокретности по зонама на територији града Пожаревца

 Одлука о одређивању зона за обрачун пореза на имовину

 Одлука о утврђивању висине стопе пореза на имовину и стопе амортизације на територији града Пожаревца

pdf Пореска пријава ППИ – 1 за правна лица важности до 31. децембра 2013.