WEB ЛПА

Увид у своје пореско задужење, регистровани корисници могу остварити ОВДЕ . Обвезници који нису регистровани и немају параметре за двофакторску аутентикацију потребне за коришћење портала могу потребне параметре да добију на шалтеру локалне пореске администрације, у улици Поречкој бр. 4.