Контакт

Локална пореска администрација

Град Пожаревац

Поречка 4

телефон: 012 539-771

Имејл: poreska.uprava(at)pozarevac.rs