Подношење пореских пријава – Правна лица

Позивамо пореске обвезнике који воде пословне књиге у складу са последњим изменама Закона о порезу на имовину за 2014. годину, да до 31. 03. 2014. године самоопорезивањем утврде порез на имовину, поднесу пореску пријаву и плате порез на имовину за први квартал.

Неподношење пореске пријаве, необрачунавање и неплаћање пореза представља порески прекршај  за који су предвиђене казне које износе до 100.000 динара и за одговорно лице до 500.000 динара и више.

Одељење ЛПА Пожаревац ће за потребе пријема пореских пријава правних лица до 31. 03. 2014. године радити до 17 часова радним даном и у суботу 29. 03.  од 8 до 12 ч.

26 марта, 2014 11:32
print