Избегните камате редовним плаћањем пореза

ОБАВЕШТЕЊЕ

Одељење локалне пореске администрације обавештава грађане да је истекао и последњи квартал за уплату годишњег пореза на имовину предузетника, физичких и правних лица. Подсећамо грађане да уредним и благовременим измиривањем пореза избегавају обрачун и наплату законом прописане камате због кашњења уплата. До истека године спроводиће се мере принудне наплате за неблаговремене и неуредне пореске обвезнике, па се исти овим путем обавештавају да своје обавезе за порез на имовину измире.

Одељење локалне пореске администрације

Градске управе Града Пожаревца

27 новембар, 2015 10:07
print