ЛПА – Радна субота 26. децембар

Локална пореска администрација Пожаревац обавештава обвезнике – физичка лица, предузетнике и правна лица да ће у суботу 26. 12. 2015. године од 8 до 13 часова радити са странкама и примати све оне који нису измирили своје пореске обавезе. Редовним и благовременим измиривањем пореза обвезници избегавају обрачун и наплату законом прописане камате и прекршаја због кашњења уплате.

23 децембар, 2015 08:33
print