Подсетник 1. квартал 2015.

  Одељење локалне пореске администрације обавештава физичка лица, предузетнике и правна лица да су обавезе по основу пореза на имовину за први квартал, дужни да уплате до 15. фебруара. До доношења решења за 2015. годину аконтације се плаћају у висини и на начин утврђен решењем за 2014. годину.
За све потребне информације обвезници се могу обратити Одељењу локалне пореске администрације у Поречкој 4 која ће са странкама због предстојећег празника радити и 14. фебруара од 8 до 12 часова као и 18. фебруара продужено до 17 часова.

11 фебруар, 2015 08:28
print