Срећни празници!

Одељење ЛПА Пожаревац својим суграђанима честита предстојеће празнике,
Нову 2015. годину и Божић, и подсећа их на рокове за подношење пореских пријава :

Члан 34
Закона о порезима на имовину

1.правна лица – ППИ-1

Обвезник који води пословне књиге дужан је да до 31. марта сваке пореске године поднесе пореску пријаву са утврђеним порезом за ту годину.

2.физичка лица – ППИ-2

Обвезник који не води пословне књиге дужан је да поднесе пореску пријаву до 31. јануара пореске године – ако је на тој имовини дошло до промена од утицаја на висину пореске обавезе о којима нису садржани подаци у поднетој пријави.

За имовину коју стекне, започне или престане да користи у току године, или му по другом основу настане или престане пореска обавеза, обвезник пореза на имовину подноси пореску пријаву у року од 30 дана од дана настанка такве промене.

26 децембар, 2014 07:21
print