Подсетник за плаћање пореза

Поштовани обвезници,
Подсећамо Вас да је 15. мај рок за плаћање другог квартала пореза. Плаћањем до овог рока се не обрачунава камата. Увид у пореско задужење и уплатнице, порески обвезници могу добити у шалтер сали Одељења локалне пореске администрације у Поречкој улици број 4.

19 март, 2014 12:13
print