Условни отпис камате

Обавештавамо све обвезнике који су у поступку условног отписа камате и мировања пореског дуга да редовно измирују своја дуговања како не би били искључени из овог поступка. За све нејасноће могу се обратити лично у Одељењу локалне пореске администрације, Поречка 4, канцеларија 2 или преко телефона 012/539-776.

20 марта, 2014 12:04
print